HODNOTENIE - BODY

IPPON

Najvyšie hodnotenie, po získaní ktorého je zápas ukončený pred uplynutím času - rozhodca vztýči pravú ruku a zahlási IPPON - SORE MADE.
Ak bolo hodnotenie IPPON získané v riadnom čase zápasu, tak vo výsledkovej tabuľke sa zapíše ako 10:0 (nezávisle od ostatných udelených hodnotení)
V prípade GOLDEN SCORE sa víťazstvo zapíše vždy len ako 1:0

Získať hodnotenie IPPON je možné

prevedením techniky
1.) NAGE WAZA - t. j. hodu, súvisle bez prerušenia tak, že súper dopadne plný chrbát*
2.) KATAME WAZA - čiže držania, súvisle v trvaní 20 sekúnd (ak po nasadení techniky držania uplynie čas zápasu nechá sa pokračovať v technike buď do uplynutia 20 sekúnd alebo do prerušenia techniky - úniku súpera)
3.) KANSETSU WAZA - páčenia lakťového kĺbu, po ktorej sa súper vzdá**
4.) JIME WAZA - škrtenia, po ktorej sa súper vzdá***

* za dopad na plný chrbát sa považuje aj dopad do zadu na oba lakte (naopak, za plný chrbát sa nepovažujú tzv. rolované techniky)
** techniky páčenia sú povolené od vekovej kategórie U13 a vyššej (pričom v kategórii U13 stačí účinné nasadenie techniky) 
*** techniky škrtenia sú povolené od vekovej kategórie U15 a vyššej


WAZAARI

Získať hodnotenie WAZAARI je možné
1.) Prevedením techniky hodov, ktoré však nie je možné hodnotiť ako IPPON ale jedná sa prevedenie techniky minimálne s dopadom súpera na bok alebo o tzv. rolované techniky.
2.) Prevedením techniky držania, súvisle v trvaní od 10-19 sekúnd (ak po nasadení techniky držania uplynie čas zápasu nechá sa pokračovať v technike buď do uplynutia 10 sekúnd alebo do prerušenia techniky - úniku súpera).
Víťazstvo rozdielom získaných hodnotení WAZAARI v riadnom čase sa do výsledkov zapíše ako 7:0
Získanie hodnotenia WAZAARI (hodom alebo držaním) v predĺžení GOLDEN SCORE znamená ukončenie zápasu (rozhodca vyhlási WAZAARI - SORE MADE) a do výsledkov sa víťazstvo v predĺžení vždy zapíše ako 1:0

Poznámka: Na rozdiel od minulosti, keď druhé WAZAARI znamenalo automaticky IPPON, je podľa nových pravidiel možné v riadnom čase zápasu získať viac hodnotení WAZAARI.


SHIDO (žltá karta)

Nižší trest sa nazýva SHIDO (šido) - na ukazovateli skóre je graficky zobrazený ako žltá karta.
SHIDO môže udeliť pretekárovi rozhodca za:
- pasivitu
- rôzne formy pasívnej obrany brániacej súperovi v úchope alebo prevedení techniky

- predstieraný útok (napr. hodenie sa na kolená ako pri nízkych technikách bez predchádzajúceho vychýlenia súpera)
- vystúpenie zo zápasovej plochy

- vytlačenie súpera zo zápasovej plochy 

- zakázaný úchop (napríklad za priamy útok tzv. "medveďím úchopom" bez predchádzajúceho povoleného úchopu)
- prvé chytenie súpera pod úrovňou pásu počas boja v postoji

Tretie SHIDO v riadnom čase zápasu aj v GoldenScore sa rovná okamžitej prehre HANSOKU MAKE (červená karta)
Ak je po uplynutí riadneho času zápasu nerozhodné skóre hodnotení WAZAARI (0:0, 1:1, ...) počet udelených penalizácií SHIDO nerozhoduje o víťazovi, ale sa pokračuje v zápase v tzv. GoldenScore do ktorého sa však prenášajú všetky hodnotenia (vrátane penalizácií SHIDO) udelené v riadnom čase. Prehra zápasu rozdielom počtu udelených SHIDO (1:0, 2:0, 2:1) je v GoldenScore už možná a to po udelení penalizácie SHIDO jednému z pretekárov, ktorý po tomto udelení bude mať viac penalizácií ako súper,  do výsledkovej tabuľky sa takéto "víťazstvo" súpera v GoldenScore zapíše ako 1:0.

HANSOKU MAKE (červená karta)

Je to vyšší trest (červená karta), ktorý znamená okamžitú prehru v zápase.
HANSOKU MAKE udelí rozhodca napr. za: 
- druhé uchopenie súpera pod úrovňou pásu počas boja v postoji
- prevedenie, použitie zakázanej techniky*
- vyhnutie sa dopadu na chrbát prehnutím a opretím hlavy o tatami pri dopade po súperovom prevedení techniky z postoja (napr. bránenie sa dopadu tzv. mostovaním)
- pošpinenie zápasovej plochy počas zápasu (napr. zvratkami,...)
- hrubé nešportové správanie**
* okrem techník ktoré sú zakázané pre všetky kategórie (ako napr. KAMI BASANI) aj za použitie niektorej techniky, ktorá je zakázaná len pre vekovú kategóriu v ktorej pretekár zápasí (napr. zakázané škrternie a páčenie pre kategórie U09 a U11, resp. škrtenie pre U13)
** za hrubé nešportové správanie alebo hrubé porušenie pravidiel je pretekár diskvalifikovaný aj z celého turnaja, prípadne aj s disciplinárnou konaním Slovenského zväzu JUDO.